Przełom w budowie dróg

21 września 2010Kategoria: Drogi

12W roku 1819 po raz pierwszy zaprezentowana została zupełnie nowa technika, która miała zrewolucjonizować budowanie dróg. Jej twórcą był John London McAdam pochodzący z Anglii. Technika ta miała ułatwić i przyspieszyć pracę nad umacnianiem nawierzchni oraz poprawić wytrzymałość takiej konstrukcji. Wedle tej techniki, pierwszy podkład usypywany był z kamieni, których średnica miała około 7 centymetrów. Następnie podkład ten był umacniane tłuczniem z kamieni o nieco mniejszej średnicy. Tłuczeń ten wypełniał puste miejsca w warstwie wcześniejszej. Tak przygotowany podkład był przysypywany bardzo drobnym żwirem. Sprawiało to, że cały kamienny podkład klinował się tworząc jedną, sztywną całość. Technika ta nie wyeliminowała jednak pewnych wad jakie doskwierały drogom od samego początku. Po pierwsze drogi kamieniste były wyjątkowo nie komfortowe. Drogi te powodowały więc powstawanie ogromnych wibracji na wozach jadących po niej. Drogi, które wysypywane były bardzo drobnym tłuczniem to już lepszy komfort jezdny, ale za to ogromna ilość kurzu jaką generowały koła wozów. Potrzeba matką wynalazku i doprowadziła ona do powstania pierwszego asfaltu. Niedogodności podróżnych związane ze starymi kamiennymi drogami sprawiły, że zaczęto poszukiwać nowych rozwiązań. I tak w roku 1854 inżynier z Francji A. Merion zaproponował, aby na nawierzchnię drogi wylewać rozgrzaną masę asfaltową. Przewidywał on iż taka masa po zastygnięciu stanie się bardzo twarda, a do tego równa jak stół. Dzięki temu zwiększy się komfort podróży oraz drogą będzie mogło poruszać się właściwie wszystko. Nie pomylił się. Pomysł okazał się wręcz rewolucyjny i już w roku 1859 powstała pierwsza droga asfaltowa. Połączyła ona ze sobą Travers i Pantalier. Początkowo do ubijania asfaltu wykorzystywano konie, które ciągnęły walce. Dość szybko jednak pojawiła się pierwsza maszyna parowa utwardzająca nawierzchnię. Był to pierwowzór współczesnego walca. Od tego momentu drogi asfaltowe zaczęły pojawiać się na całym świecie. Dziś sieć dróg asfaltowych jest ogromna i bardzo gęsta. Trudno sobie wręcz wyobrazić jazdę po innych drogach. Chyba każdy kierowca nienawidzi jechania po starych kocich łbach lub nierównych drogach ziemnych. Drogi asfaltowe zrewolucjonizowały transport lądowy w ogromnym stopniu.